Przewiń stronę o jedną sekcję w dół
Moves
Przewiń stronę o jedną sekcję w dół

Przyznane nagrody i wyróżnienia

Protokół z posiedzenia jury I Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicznego na Kameralną Sztukę Współczesną Słowo/Aktor/Spotkanie z dnia 11 kwietnia 2016 roku.

Teatr MŁYN informuje, że Jury w składzie: Natalia Fijewska-Zdanowska, Jacek Kopciński, Michał Walczak i Joanna Hawryluk, po przeczytaniu 15 sztuk zakwalifikowanych do II etapu Konkursu, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I Nagroda, 2000 zł oraz realizację dramatu w formie czytania aktorskiego dla Przemysława Pilarskiego za sztukę: „Tata: wiesza się w lesie”.
II Nagrodę, 1500 zł oraz realizację dramatu w formie czytania aktorskiego dla Tomasza Walesiaka za sztukę: „Przedstawienie o rodzicach Jessiki”.

Trzy równorzędne wyróżnienia, 500 zł dla
Dariusza A. Boguckiego za sztukę „Łaknienie”
Pawła Mossakowskiego za sztukę „Trójka”
Tomasza Werny za sztukę „Z życia niższych sfer”

Wszyscy wymienieni autorzy są Laureatami Konkursu, a ich sztuki zostaną wydane w formie e-booka. Ponadto podczas Finału Konkursu, który odbędzie się 12 maja 2016 roku w Instytucie Teatralnym, zostaną odczytane fragmenty powyższych dramatów oraz ogłoszony zostanie szczegółowy werdykt jurorów.

Przewiń stronę o jedną sekcję w dół

Werdykt Jury

Protokół z posiedzenia jury I Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicznego na Kameralną Sztukę Współczesną Słowo/Aktor/Spotkanie z dnia 11 kwietnia 2016 roku.

Teatr MŁYN informuje, że Jury w składzie: Natalia Fijewska-Zdanowska, Jacek Kopciński, Michał Walczak i Joanna Hawryluk, po przeczytaniu 15 sztuk zakwalifikowanych do II etapu Konkursu, postanowiło nagrodzić następujące osoby:

Dariusza A. Boguckiego - „Łaknienie”
Pawła Mossakowskiego - „Trójka”
Przemysława Pilarskiego - „Tata: wiesza się w lesie”
Tomasza Walesiaka – „Przedstawienie o rodzicach Jessiki”
Tomasza Werny - „Z życia niższych sfer”

Wszyscy wymienieni autorzy są Laureatami Konkursu, a ich sztuki zostaną wydane w formie e-booka. Ponadto podczas Finału Konkursu, który odbędzie się 12 maja 2016 roku w Instytucie Teatralnym o godz. 19.30, zostaną odczytane fragmenty powyższych dramatów oraz ogłoszony zostanie szczegółowy werdykt jurorów.

Przewiń stronę o jedną sekcję w dół

WYNIKI I ETAPU

I Konkurs Dramaturgiczny na Kameralną Sztukę Współczesną
SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE
2016

Teatr MŁYN informuje, że Komisja Kwalifikacyjna w składzie: Natalia Fijewska-Zdanowska – Dyrektor Artystyczny Konkursu i Joanna Hawryluk - Sekretarz Konkursu, po przeczytaniu 116 sztuk zgłoszonych do I Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicznego na Kameralną Sztukę Współczesną SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE, postanowiła zakwalifikować do II etapu Konkursu następujące utwory:

1. „Ja właśnie w tej sprawie”, pseudonim: Anna Bilewicz;
2. „Trójka”, pseudonim: Klub;
3. Bez tytułu, pseudonim: Paradygmat;
4. „Kat”, pseudonim: Kalina;
5. „Z życia niższych sfer”, pseudonim Gambara;
6. „Czwarty wymiar”, pseudonim: Fafffa;
7. „Jedno słowo”, pseudonim Ruda;
8. „Tata wiesza się w lesie”, pseudonim: Samuel Pipstein;
9. „Nobelon w psychiatrii”, pseudonim Vinc;
10. „Masaż”, pseudonim: Ulicznik;
11. „Łóżko”, pseudonim: Anna Boleyn;
12. „Kluski w Tajlandii”, pseudonim Adam Słoma;
13. „W poszukiwania Damy Pik”, pseudonim: Paolo Cardossi;
14. „Matki III”, pseudonim: Bombacyc;
15. „Przedstawienie o rodzicach Jessiki”, pseudonim Rondo;

Powyższe utwory zostaną poddane ocenie Jury Konkursu w składzie: Natalia Fijewska-Zdanowska, Jacek Kopciński, Michał Walczak, oraz Joanna Hawryluk. Jury wyłoni do 6 sztuk, które zostaną opublikowane i będą promowane przez Teatr MŁYN. Pomiędzy Autorów opublikowanych tekstów zostanie rozdzielona pula nagród w wysokości 5000zł. Pozostali Autorzy zakwalifikowani do II etapu będą mieli prawo do pisemnej informacji, podsumowującej opinię Jury na temat ich sztuk. Lista Laureatów Konkursu zostanie podana 15 kwietnia b.r.

Przewiń stronę o jedną sekcję w dół

List otwarty Komisji Kwalifikacyjnej do Autorów tekstów

List otwarty Komisji Kwalifikacyjnej do Autorów tekstów, zgłoszonych do Konkursu
Dramaturgicznego na Kameralną Sztukę Współczesną SŁOWO/AKTOR SPOTKANIE
2016:

Szanowni Państwo!

Ogromnie cieszymy się z ilości nadesłanych na Konkurs sztuk. Jest ona dowodem na to, że Autorzy poszukują form wyrazu, a polski dramat kameralny jest żywy, ważny i potrzebny. Przeczytanie 116 utworów było wyjątkowym wyzwaniem. Nie jesteśmy w stanie każdemu z Państwa osobiście opowiedzieć o wrażeniach na temat Państwa twórczości, chcemy jednak podzielić się swoimi myślami. Dlatego spróbujemy w niniejszym liście podsumować refleksje, oraz kryteria oceny, które musiałyśmy przyjąć, kwalifikując sztuki do następnego etapu Konkursu.

Każdy z tekstów był oddzielnym spotkaniem – nie tylko z opowieścią, ale także z wrażliwością Autora, sposobem wypowiedzi, językiem i problemem. Piszecie Państwo o związkach, o relacjach dorosłych dzieci z rodzicami, a także o postrzeganiu samego siebie, swojej odrębności i zagubienia, o poszukiwaniu tożsamości i życiowych ‘wytycznych’. Pojawiają się tematy frustracji życiem rodzinnym, tęsknoty za bliskością, którą trudno osiągnąć. Często dotykacie Państwo tematów alkoholizmu, nieobecności ojca, a także ‘zużycia się’ relacji, która miała być tą najważniejszą w życiu. Niejednokrotnie pojawiały się także wątki związane z rozliczeniami historycznymi. Powyższe tematy uważamy za ważne, aktualne i warte podejmowania poprzez teatr, który współcześnie bynajmniej nie wydaje się być przesycony ich analizą i rozpatrywaniem. Dlatego cieszy nas wielość konwencji i podejść, których używacie Państwo, aby się z tymi tematami konfrontować.

Dokonując kwalifikacji szczególną uwagę zwracałyśmy na teatralną ‘gotowość’ tekstu, dlatego niewielkie braki, mogły decydować o odrzuceniu, mimo innych zalet danej sztuki. Zdarzało się, że bohaterom brakowało szerzej przedstawionego ‘wewnętrznego świata’ - psychologicznej głębi, którą, jako czytelnicy, a później widzowie, moglibyśmy dostrzec poprzez zachowania i fakty, a nie tylko poprzez deklaracje postaci scenicznych.

Przewiń stronę o jedną sekcję w dół

List otwarty Komisji Kwalifikacyjnej do Autorów tekstów c.d.

Niektóre sztuki mimo pełnych postaci, nie posiadały wyważonej linii dramaturgicznej – fabularnych bądź emocjonalnych zakrętów, koniecznych w komponowaniu scenicznego przebiegu spektaklu. Czasami brakowało też zakorzenienia sztuki w realiach teatru. Podstawowym pytaniem było dla nas, czy dany tekst jest materiałem dla reżysera i aktora do głębszej pracy nad spektaklem, czy może być pośrednikiem w dialogu z widzem, czy widz będzie miał szansę przejrzeć się w zaprojektowanym przez Autora ‘lustrze’.

Wśród 116 przeczytanych tekstów, sztuk spełniających założone kryteria dostrzegłyśmy naprawdę wiele. W związku z ograniczeniami formalnymi niniejszego Konkursu musiałyśmy wyłonić 15, z wielką przykrością odrzucając pozostałe. Mamy głęboką nadzieję, że znajdą one swoje miejsce w innych konkursach, czy na innych scenach.

Serdecznie dziękujemy za Państwa zaufanie, za wysiłek związany ze spełnieniem wymogów formalnych, a także za otwartość, chęć dzielenia się, oraz wyjątkową czułość wobec współczesności, a przede wszystkim za wiarę, że poprzez teatr możemy mówić o sprawach najważniejszych. Nie przestawajcie Państwo pisać!

Z poważaniem

Komisja Kwalifikacyjna Konkursu
SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE
Natalia Fijewska-Zdanowska – Dyrektor Artystyczny Konkursu,
Joanna Hawryluk - Sekretarz Konkursu

Warszawa, 15 marca 2016r.

Przewiń stronę o jedną sekcję w dół

O KONKURSIE

Teatr MŁYN
przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa
ogłasza

I Ogólnopolski Konkurs na Kameralną Sztukę Współczesną SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE
2016

Celem Konkursu jest poszukiwanie dobrych, opartych na słowie i aktorze, zakorzenionych we współczesnej rzeczywistości, kameralnych sztuk teatralnych.

Profesjonalne JURY (w składzie: Jacek Kopciński, Michał Walczak, Natalia Fijewska-Zdanowska i Joanna Hawryluk) wyłoni od 3 do 6 najlepszych sztuk, które zostaną wydane na płycie w formie e-booka. Płyta zostanie rozesłana do wszystkich teatrów w Polsce, posiadających sceny kameralne. Następnie 2 spośród wybranych sztuk zostaną przygotowane i zaprezentowane w formie czytań aktorskich na scenie Teatru MŁYN. Jury rozdzieli pomiędzy Laureatów pulę nagród w wysokości: 5000 zł.

Przewiń stronę o jedną sekcję w dół

O KONKURSIE C.D.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich – debiutantów i doświadczonych twórców. Prace są kodowane. Warunkiem jest przesłanie kameralnej sztuki współczesnej (2, 3 lub 4 osoby w obsadzie), dotychczas nie granej i niepublikowanej, w terminie do 20 lutego 2016 r. na adres Teatru MŁYN, zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju, a realizacja czytań jesienią 2016r.

Szczegóły Konkursu w Regulaminie (DOC / PDF).

Już teraz zapraszamy do odwiedzenia SŁOWObloga, towarzyszącego naszym poszukiwaniom, a tym samym do dyskusji na temat współczesnego dramatu polskiego – jego specyfiki, misji, potrzeb widza, roli aktora i roli tekstu w kameralnej pracy teatralnej.

Wiosną w ramach akcji powstanie także paraspektakl muzyczny SŁOWOtoki, którego tematyką będzie współczesne słowo, jako nośnik emocji. Jego kilkukrotna prezentacja będzie połączona z promocją płyty z tekstami dramatów.

Przewiń stronę o jedną sekcję w dół

IDEA

Żyjemy w epoce obrazu. Obrazu coraz bardziej precyzyjnego, mierzonego wielkością i rozdzielczością ekranów i obiektywów. Obraz dominuje rzeczywistość społecznego przekazu, zarówno tego codziennego, popkulturowego, jak i tego należącego do kultury wysokiej, takiej jak teatr. Migawki, kolaże, widowiska, dekonstrukcja – to słowa które kojarzą się ze współczesną sztuką.

Jako reżyserka teatru niszowego, kameralnego, od 10 lat pracuję z aktorami, realizując teatr autorski – piszę, poprawiam, zderzam się z widzem, rozmawiam, szukam słów. Coraz częściej otrzymuję propozycje tekstów od młodych autorów – tekstów ciekawych, mądrych, współczesnych, jednocześnie pisanych do szuflady z braku możliwości na realizację. Coraz częściej słyszę prośby od aktorów o napisanie dla nich współczesnej, kameralnej sztuki, w której mogliby zagrać, a nie 'być jej elementem'. Coraz częściej słyszę od widzów, że chcą teatru mówiącego ich językiem, dotyczącego ich konkretnie, a nie uniwersalnych, kosmopolitycznych sporów.

Dlatego chciałabym (i uważam za swój obowiązek) wszcząć poszukiwania teatru pokrewnego moim intuicjom.

Takich sztuk chciałabym szukać. Taki teatr chciałabym poddać rozmowie.

Natalia Fijewska-Zdanowska
Dyrektor Artystyczny Konkursu

Przewiń stronę o jedną sekcję w dół

Jurorzy

nat-300 jacekkopcinski_300
jacekkopcinski_300 jmhawryluk_300
Natalia Fijewska-Zdanowska – /juror/ reżyser i dramaturg, absolwentka Wydziału Filozofii UW, założycielka Teatru MŁYN, w ramach którego realizuje kameralne, autorskie spektakle. Jej sztuki były grane gościnnie między innymi w Teatrze Polskim, Teatrze Powszechnym, Teatrze Ochoty. Jest autorką tekstów do ponad 10 sztuk teatralnych zrealizowanych przez Teatr MŁYN, słuchowiska zrealizowanego przez Teatr Polskiego Radia, dwóch słuchowisk dla dzieci zrealizowanych przez Fundację Artystyczną MŁYN, tekstów piosenek /płyta zespołu Nocny SuperSam/, scenariusza filmowego /w ramach stypendium PISF/. Michał Walczak - /juror/ dramatopisarz i reżyser. Absolwent wydziału Wiedzy o Teatrze i Wydziału Reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie. Zadebiutował dramatem „Piaskownica", jego kolejne sztuki to „Podróż do wnętrza pokoju", „Dziwna rzeka", „Kopalnia", „Nocny autobus", „Całe życie Jarosława", „Kac", „Pierwszy raz", „Miasteczko G.", „Babcia". Jest jednym z założycieli i twórców warszawskiej grupy artystycznej Pożar w burdelu. Jacek Kopciński - /juror/ dr hab., historyk literatury, teatrolog i krytyk teatralny. Od 2006 roku redaktor naczelny miesięcznika „Teatr". Profesor Instytutu Badań Literackich PAN, wykładowca Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademii Teatralnej w Warszawie. W IBL PAN kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym.

fot. Zuzanna Waś
Joanna Hawryluk – /sekretarz konkursu/ absolwentka wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej oraz kulturoznawstwa na UKS w Warszawie. Swoje umiejętności doskonaliła na wydziale teatrologicznym Université Paris III Sorbonne. Instruktorka teatralna, animatorka, pedagog, producentka i organizatorka wydarzeń kulturalnych w ramach Fundacji Artystycznej MŁYN oraz warszawskiego Teatru Ochoty.
Przewiń stronę o jedną sekcję w dół

ORGANIZATOR

logo
Teatr MŁYN, w ramach
Fundacji Artystycznej MŁYN
www.mlyn.org

logo_biale_wspolfinansowanie
Współfinansuje:
Miasto Stołeczne Warszawa
Termin listopad 2015-grudzień 2016
Patronat:
e-teatr
Kontakt:
projekty@fundacjamlyn.pl